Oblastný futbalový zväz Žilina

Rada ObFZ Žilina

 

Predseda: Ing. Igor KRŠKO             010 01 Žilina, Murgašova21
Členovia:
• Jozef HREUS                                010 07 Žilina, Platanová 26
• Ján CAPKO                                  013 13 Raj.Teplice, Pionierska 183
• Libor KOLIBÁČ                              010 08 Žilina, Piešťanská 5
• Milan MELIŠ                                 010 15 Žilina, Mateja Bela 65
• Miroslav MINARČÍK                        014 01 Bytča, Družstevná 1080/4
• Jozef VOLONÍK                             014 01 Hliník 185
• Ján PEKARA                                013 12 Turie 135
• Štefan TAVAČ                               010 07 Žilina, Borová 10
• Pavol ĎURANA                             013 04 Stráža 142

• Stanislav KUBENA                        010 01 Žilina, Bagarova 58

 

Výkonný výbor ObFZ Žilina

 

• Predseda:           Ing. Igor KRŠKO                        10 01 Žilina, Murgašova 21
• Podpredseda:     Pavol PAPAJ                             010 08 Žilina, Trnavská 14/11
• Členovia:            František VOREL                       010 01 Žilina, Ružová 40,
                              Ing. Jozef HRIVÍK                       013 32 Dlhé Pole 1128
                              Mgr. Ján MAJSNIAR                   010 07 Žilina, Smreková 9