Oblastný futbalový zväz Žilina

Úradná správa č.: 12 zo dňa 12. októbra 2011

ÚRADNÁ SPRÁVA číslo 12

 

1. ŠDK - predseda Milan MELIŠ, zasadnutie dňa 12. 10. 2011

 

 

 

169.    ŠDK opravuje bod 153 ÚS 11, nové znenie : ŠDK nariaďuj odohrať neodohrané MFS 9. kolo I. tr. Dorastu Bitarová – Lietavská Svinná dňa 14. 10. 2011 o16:00 hod.

170.    ŠDK trestá FK Brodno - dospelí peňažnou pokutou 7€, podľa RS časť XVI. Disciplinárne konanie  bod 89.8. Za prejednanie  zaplatiť  poplatok 10  €.

171.    ŠDK trestá FK Turie - dospelí peňažnou pokutou 7€, podľa RS časť XVI. Disciplinárne konanie  bod 89.8. Za prejednanie  zaplatiť  poplatok 10  €.

172.    ŠDK upozorňuje FK Višňové - dospelí na dodržiavanie RS časť X. Základné podmienky bod 63.

173.    ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19. 10. 2011 o 16:00 hod. R Peter GAŠPEREC, AR 1 Martin MATELA, AR 2 Matej MIHALÍK, Roman HUDEK 750 102 Súľov, Jaroslav ĎURANA vedúci mužstva FK  Súľov, Michal KOTRÍK 831 026 FK Ďurčiná, Ivan ČETŇAN vedúci mužstva FK  Ďurčiná. Zároveň nariaďujeme FK Súľov predložiť videozáznam z MFS Súľov – Ďurčiná do 19. 10. 2011 do 12:00 hod.

174.    Peter  STOREK  791 021  Bánová  ,,B“  Brezany 2 MFS  N.  od 13. 10: 2011, DP príl. 1  3/a.

175.    Jakub  PRAŽENEC  970 107  Divinka 1 MFS  N  od 13. 10. 2011, DP príl. 1  3/a. Za prejednanie zaplatiť poplatok 7€ + 7€.

176.    Samuel  SEDLÁK  970 703  Jabloňové 2 MFS  N  od 12. 10. 2011, DP príl. 1  4/a. Za prejednanie zaplatiť poplatok 7€ + 7€.

177.    Kristián  ZREBNÝ  960 603  Lietava 2 MFS  N  od 13. 10. 2011, DP príl. 1  5/a. Za prejednanie  zaplatiť poplatok 7€ + 7€.

178.    Patrik  HRUŠKA  951 206  Zástranie 1 MFS  N  od  13. 10. 2011, DP príl. 1  5/a, po uplynutí  trestu za 4 ŽK. Za  prejednanie zaplatiť poplatok 7€ + 7€.

179.    Tomáš  MURÁR  950 421  Zástranie 1 MFS  N  od 13. 10. 2011, DP príl. 1  5/a.

 

180. Zastavenie čínnosti na 1 MFS N za 4 ŽK:

od 13. 10. 2011 Radoslav  MIČICA  880 203  Bánová  ,,B“  Brezany, Ján  URÍK  870 106  Zbyňov, Peter  KONUŠIAK  880 14  Varín - za prejednanie zaplatiť poplatok 7€ + 7€, Štefan  GAŇA  850 402  Lietava, Patrik  HRUŠKA  951 206  Zástranie - za prejednanie zaplatiť poplatok 7€ + 7€, Matej  ROMANĆÍK  940 326  Bytčica.

 

 

 

2. KR ObFZ – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 05.10.2011

 

KR  pozastavuje činnosť R Marek Backa na 2 MFS pre opakované nerešpektovanie RS časť VII. bod 45 / zasielanie SMS po každom MFS /.

KR žiada R Pavol Bugáň o zaslanie fotokópie podacieho lístka z MFS dospelých, 10.kolo,9.10.2011 Štiavnik – Rašov  na sekretariát ObFZ v termíne do 19.10.2011.

KR dôrazne upozorňuje R, že pri udelení ČK hráčovi dôvod vylúčenia sú povinní napísať na 1. stranu zápisu ešte pred podpisom kapitánov / napr. HNS- udretie súpera v prerušenej hre /. Podrobný popis priestupku na 2.stranu zápisu / tento nemusia mať v kópii D,resp.H /.

KR obdržala zo SFZ najnovší výtlačok PF so všetkými doplnkami. Záujemcovia  z radov R si ho môžu vyzdvihnúť za symbolický poplatok/ 5 eur/  počas zasadnutia KR.

KR oznamuje R pôsobiacim v  ObFZ Žilina ako i v SsFZ  B.Bystrica, že na sekretariáte  ObFZ si môžu prevziať 2. časť objednávky z firmy ATAK / joggingove súpravy/ každú stredu od 14.00 – 17.00 hod.

KR udeľuje výnimku R Vlasatý do odvolania rozhodovať MFS dospelých v dresoch inej značky ako „ATAK „ / reklamácia tovaru /.

Zmena delegačného listu č.11. :

H.Hričov – Pšurnovice, dorast / 15.10.2011, o 14.00 hod./ - nová – Ondák L, Botka

ŽA Mojš – Habovka, 2.liga SŽ-MŽ /15.10. o 10.00 a 12.00 hod. HP  Bytčica/- Nemček

Teplička – Strečno , 5.liga,dorast / 16.10. o 11.00 hod./ -   Oravec Ľ. / st./ - AR 1

Ďurčiná – Kolárovice, dospelí – Chaban za Chvíľa / DZ /

R.T.Konská – Stráža , dospelí – Chvíľa za Chaban / DZ /

 

 

 

 

 

    Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                                                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                                                         sekretár ObFZ

 


Späť